Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004 - перейти до змісту підручника

Висновки на чолі I

Особливості сфери послуг у національній економіці на сучасному етапі її розвитку - відбувається збільшення виробництва послуг і підвищується зайнятість у сфері послуг; на рубежі століть частка послуг у ВВП розвинених країн наблизилася до 70%, в той час як в Росії - близько 50%, що передбачає в майбутньому провідну роль в економіці Росії саме за сферою послуг. Уточнення економічної категорія «сфера послуг» показує, що це система галузей, продукція яких виступає у вигляді діяльності з надання споживачам послуг матеріального і нематеріального характеру, в результаті чого задовольняються сервісні потреби населення і збільшується кількість вільного часу жителів країни.

Автором уточнено категорії, що розкривають їх економічний зміст. «Послуга» - це специфічна діяльність, в результаті якої складаються відносини між споживачем і виробником, які спрямовані на задоволення суспільних, виробничих або особистих потреб, а також сприяють збільшенню вільного часу споживачів; «побутова послуга» - це специфічна форма корисної діяльності, яка надається платоспроможному населенню, спрямована на задоволення його особистих потреб з метою поліпшення життєдіяльності в побуті, або в матеріальній формі багатства, або в нематеріальній формі і ведуча до збільшення вільного часу споживача; «перукарня послуга» - це діяльність майстра-професіонала індивідуальної спрямованості, по зміні зовнішнього стану суб'єкта, яка відбувається з його попередньої згоди.

Розроблено класифікації послуг та побутових послуг, доповнено класифікацію перукарських послуг.

При проведенні аналізу виявлено основні тенденції розвитку сфери послуг на основі функціонування сфери побутового обслуговування на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях. За Російської

Федерації спостерігається збільшення з кожним роком обсягу як усіх платних послуг, що надаються населенню, так і побутових послуг. Обсяги платних послуг та побутових послуг на душу населення по всіх федеральних округах з 'кожним роком також зростають. Нерівномірність територіального розподілу підприємств російської сфери послуг - їх зосередженість у великих обласних центрах. У цілому по Росії, відбувається збільшення обсягу інформаційно-консалтингових послуг, медичних послуг, а також окремих видів побутового обслуговування. Дані тенденції відповідають індустріальному етапу розвитку високорозвинених західних країн і США.

65

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Висновки по чолі I"
 1. Зміст
  Введення 4 Глава I. Аналіз системних відносин в термінології фінансової звітності 10 1.1. Історія вивчення термінів і проблем їх переведення у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві 10 1.2. Річний фінансовий звіт як особливий жанр тексту і мовленнєва реалізація терміносистеми фінансової звітності 25 1.3. Загальна характеристика терміносистеми фінансової звітності англійської мови 36 Висновки по Главі
 2. Висновки по Главі I
  чолі узагальнені результати досліджень російських і зарубіжних вчених в області термінознавства та теорії перекладу. На підставі їх аналізу ми прийшли до висновку, що специфіка перекладу термінів обумовлена ??їх основними властивостями (специфічністю вживання і змістовної точністю) і особливою функцією-називання поняття в системі понять. Проблему перекладу терміну можна розглядати як
 3. Висновки по Главі II
  висновок, що точність передачі значення терміна пов'язана не з ідентичністю внутрішньої форми термінів ІЄ і ПЯ (тобто лексичного та граматичного значення терміноелементів в їх складі), а з точністю передачі позначаються цими терміноелементами категоріальних ознак, що формують значення терміна, яке може бути виражене різними мовними засобами в кожному
 4. безеквівалентних складених терміни та їх переклад
  При перекладі безеквівалентних складених термінів ІЯ слід звертати увагу на їх структуру: який саме терміноелемент означає не властивий системі ПЯ інтегральний або диференціальний ознака, що формує поняття, що не має аналогів в категоріальної системі ПЯ. Безеквівалентності характерна для невеликого числа однослівних термінів фінансової звітності, і лише деякі з них
 5. Висновки до розділу II
  висновки підтверджені використанням методики оцінки ефективності впливу людського фактора на діяльність підприємств сфери
 6. Висновки на чолі III
  висновки: сумарний вплив всіх умов веде до більш відчутного підвищення ефективності діяльності підприємства обслуговування, ніж вплив кожного умови; існує взаємозв'язок між виділеними умовами - керівництво персоналом здійснюється більш успішно і ефект від вкладень в навчання працівників більш високий, якщо розвиваються комунікативні навички майстрів. Використання методики
 7. 2.8. Політичний вплив (лобі)
  висновку: російська економіка була здатна давати швидкі темпи зростання - не менше 8% щорічно. Причому для цього не потрібно значних інвестицій. Жодних економічних чинників, що перешкоджають навіть ще більш бурхливому зростанню експертами виявлено не було. Заважають фактори тільки позаекономічні: В якості ключових проблем виявляються корупція, висока монополізація ринку, недостатній захист
 8. 5.3. Держава і бізнес: російська специфіка
  висновку: висока інфляція, фінансові кризи та економічна нестабільність - фактори другорядні і не грають вирішальної стримує ролі у стримуванні економічного зростання, реальний потенціал якого - не менше 8% на рік ( вже в 2000 р.!). Стримуючі фактори лежать не в економічній, а в політичній та соціально-культурній сферах. (Див. Коммерсант. № 191, 1999. С.8.) Головне - можливість і
 9. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  висновку, що довгострокові багатовимірні дослідження виробляють більший ефект, ніж одноразові одномірні дослідження. Тому опитування думок, інтерв'ю студентів, оцінка роботи викладачів, успішність студентів за результатами тестів, періодичні огляди навчальних програм, вивчення діяльності випускників, оцінені з часом - все це є важливими засобами отримання корисної
 10. Введення
  висновки були коректними. Даний посібник ставить своїм завданням заповнення цього пролому, яка заважає руху в бік модернізації економічної освіти в Росії. Всі три автори пропонованого допомоги протягом багатьох років читають лекції і ведуть семінари з різних дисциплін мікроекономічної спрямованості на економічному факультеті Новосибірського державного університету