Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004 - перейти до змісту підручника

Висновки до розділу II

Людський фактор - це сукупність всіх фізичних, творчих, комунікативних і розумових здібностей взаємодіючих і різнорідних за кваліфікаційним рівнем та професійної спрямованості працівників. Людський фактор - це активна рушійна сила, що підвищує ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Людський фактор може накопичуватися і реалізуватися тільки через розвиток усіх працівників підприємства та їх професійну спільну діяльність. Тому людський фактор існує у формі сукупного працівника підприємства сфери послуг. Сукупний працівник підприємства сфери послуг - це група зайнятих спільною працею працівників, включаючи підприємця-керівника, постійно працюють на одному підприємстві, та витрачають індивідуальні робочі сили як єдину з метою найбільш повного задоволення зростаючих сервісних потреб.

Для реалізації сукупного працівника необхідно визначити умови формування людського фактора.

Умови формування людського фактора - це сукупність обставин, які забезпечують виникнення, існування і розвиток даного чинника, облік яких впливає на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Діяльність підприємств у сфері послуг здійснюється більш ефективно з позицій впливу людського фактора, якщо будуть сформовані такі умови: управління людськими ресурсами підприємства (філософія компанії відносно співробітників), вкладення в «людський капітал» персоналу (навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів), розвиток комунікативних навичок персоналу (культура підприємства - взаємини працівників з клієнтами і психологічний клімат всередині колективу).

Як показали результати впровадження заходів з підвищення ефективної діяльності підприємств побутового обслуговування, кожна умова може бути ефективно тільки для вирішення певної частини завдань.

Цілісність формування людського фактора забезпечується всією сукупністю умов. У виділених нами умовах є зв'язки кожного з них з іншими. Наприклад, при вкладеннях в людський капітал персоналу підвищується якісне обслуговування, а розвиток комунікативних навичок дозволить нарівні з іншими особистісними якостями, поліпшити взаємини з керівником. Тобто кожна умова знаходиться в певному супідрядність до інших умов, що говорить про правильність обраної нами сукупності умов, тобто їх необхідності для забезпечення формування людського фактора.

Дані теоретичні висновки підтверджені використанням методики оцінки ефективності впливу людського фактора на діяльність підприємств сфери послуг.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки до розділу II "
 1. Зміст
  Введення 4 Глава I. Аналіз системних відносин в термінології фінансової звітності 10 1.1. Історія вивчення термінів і проблем їх переведення у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві 10 1.2. Річний фінансовий звіт як особливий жанр тексту і мовленнєва реалізація терміносистеми фінансової звітності 25 1.3. Загальна характеристика терміносистеми фінансової звітності англійської мови 36 Висновки по Главі
 2. Висновки по Главі I
  У цій главі узагальнено результати досліджень російських і зарубіжних вчених в області термінознавства та теорії перекладу. На підставі їх аналізу ми прийшли до висновку, що специфіка перекладу термінів обумовлена ??їх основними властивостями (специфічністю вживання і змістовної точністю) і особливою функцією-називання поняття в системі понять. Проблему перекладу терміну можна
 3. Висновки по Главі II
  У цій главі нами проведено зіставлення внутрішньої форми термінів ІЄ і ПЯ, під якою ми розуміємо семантичну і структурну співвіднесеність терміноелементів з іншими лексемами (морфемами) загальновживаного мови, в тому числі з іншими одиницями (термінами / терміноелементами) даної терміносистеми. Однослівні термінологічні одиниці складають третю частину англійських термінів
 4. безеквівалентних складених терміни та їх переклад
  При перекладі безеквівалентних складених термінів ІЯ слід звертати увагу на їх структуру: який саме терміноелемент означає не властивий системі ПЯ інтегральний або диференціальний ознака, що формує поняття, що не має аналогів в категоріальної системі ПЯ. Безеквівалентності характерна для невеликого числа однослівних термінів фінансової звітності, і лише деякі з них
 5. Висновки на чолі I
  Особливості сфери послуг у національній економіці на сучасному етапі її розвитку - відбувається збільшення виробництва послуг і підвищується зайнятість у сфері послуг; на рубежі століть частка послуг у ВВП розвинених країн наблизилася до 70%, в той час як в Росії - близько 50%, що передбачає в майбутньому провідну роль в економіці Росії саме за сферою послуг. Уточнення економічної категорія «сфера
 6. Висновки на чолі III
  Найбільш конкретними і істотними в людському факторі з точки зору його результативності є аспекти, які ріднять його з категорією« ефективність » - це витрати на управління людськими ресурсами, на підвищення кваліфікації персоналу та розвиток комунікативних навичок персоналу підприємства сфери послуг. Поняття ефективності визначаємо як відношення результату до витрат, як
 7. 2.8. Політичний вплив (лобі)
  Ділова активність, бізнес суттєво залежні від політики. Вибудовування ефективних відносин з органами влади - найважливіший фактор успіху бізнесу. Що стало з МММ і Міст-банком, ігнорували в різний час відносини з владою? Де банк "Імперіал", який робив наголос на іміджеву рекламу та телевізійні ролики якого завойовували призи на вітчизняних і зарубіжних конкурсах. А ось "Альфа-банк",
 8. 5.3. Держава і бізнес: російська специфіка
  Дійсність ставить гострі і серйозні питання, від вирішення яких залежить майбутнє російського суспільства. Знесилена економіка, роз'єднаність людей, нездатність нації висунути яскравих привабливих лідерів. Фактично весь російський досвід минулого сторіччя є процес і результат великого експерименту над суспільством, економікою, культурою, природою, людиною, його свідомістю і
 9. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  Інтеграція у світову освітню систему є одним із стратегічних завдань програми розвитку освіти Росії. Російське вищу освіту користується високим авторитетом у всіх країнах світу. Вузи Росії беруть участь у провідних міжнародних освітніх проектах. Інтеграція інженерної вищої школи Росії в міжнародну систему покликана забезпечити використання світового досвіду та
 10. Введення
  В даний час багато російські вузи перейшли на двоступеневу систему освіти і пропонують програми підготовки магістрів за спеціальності "Економічна теорія". Зауважимо, що курс мікроекономіки входить в навчальні програми будь-якої економічної спеціальності, оскільки є базовим і включений в освітній стандарт в якості обов'язкового. Представляється важливим, щоб викладання